Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.05.2023 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2022 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2017 ROKU Szczegóły
Artykuł 30.05.2017 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku Szczegóły