Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2023 Uchwała nr LVIII/385/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 18.04.2023 Uchwała nr LVIII/384/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w okolicach cmentarza w miejscowości Zławieś Mała oraz dla działki nr 499/3 w miejscowości Czarne Błoto – Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 16.01.2023 Uchwała nr XLIX/355/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Henryka Sienkiewicz w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 16.01.2023 UCHWAŁA NR XLIX/334/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 25.10.2022 Uchwała nr XLII/301/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok Szczegóły
Akty prawne 25.10.2022 Uchwała nr XLI/300/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok Szczegóły
Akty prawne 23.09.2022 Uchwała nr XL/299/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 23.09.2022 Uchwała nr XL/298/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2022″ Szczegóły
Akty prawne 20.09.2022 Uchwała nr XL/297/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 20.09.2022 Uchwała nr XL/296/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Zławieś Wielka do Stowarzyszenia MOF w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.09.2022 Uchwała nr XL/295/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 20.09.2022 Uchwała nr XL/294/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Zławieś Wielka do Kujawsko – pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.09.2022 Uchwała nr XL/293/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 12.09.2022 Uchwała nr XL/292/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2022 Szczegóły
Akty prawne 12.09.2022 Uchwała nr XL/291/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w miejscowości Toporzysko 51 o pow. 42,65 m2, stanowiącego własność Gminy Zławieś Wielka Szczegóły